Stochastic mathematical programs with equilibrium constraints
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Laura Wynter

Operations Research Letters

Vol. 25 4 159-167

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1016/S0167-6377(99)00052-8

Mer information

Skapat

2017-10-07