Cost approximation algorithms with nonmonotone line searches for nonlinear programs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Optimization

Vol. 44 199-217

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper