Decomposition methods for differentiable optimization problems on Cartesian product sets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Computational Optimization and Application

Vol. 9 1 5-42

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07