A dual scheme for traffic assignment problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Z.-W. Liu

Optimization

Vol. 42 4 323-358

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07