Merit functions and descent algorithms for a class of variational inequality problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Optimization

Vol. 41 1 37-55

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07