Equilibrium characterizations of solutions to side constrained asymmetric traffic assignment models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Le Matematiche

Vol. 49 249-280

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper