On the convergence of descent methods for monotone variational inequalities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Operations Research Letters

Vol. 16 5 265-269

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08