A partial linearization algorithm for the traffic assignment problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Z.-W. Liu

Optimization

Vol. 28 1 47-61

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07