Partial linearization methods in nonlinear programming
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Journal of Optimization Theory and Applications

Vol. 78 2 227-246

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07