A decision support methodology for strategic traffic management
Paper i proceeding, 2002

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Clas Rydergren

Torbjörn Larsson

Jan Lundgren

Transportation and Network Analysis: Current Trends

147-164
978-1-4020-0488-9 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-4020-0488-9

Mer information

Skapat

2017-10-08