Sensitivity analysis of traffic equilibria revisited
Paper i proceeding, 2001

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

R Tyrrell Rockafellar

Preprints of TRISTAN IV

189-194

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08