On traffic equilibrium models with a nonlinear time/money relation
Paper i proceeding, 2002

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Clas Rydergren

Torbjörn Larsson

Jan Lundgren

Per-Olof Lindberg

Transportation Planning: State of the Art

19-31
9781402005466 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9781402005466

Mer information

Skapat

2017-10-07