Most likely traffic equilbrium route flows: Analysis and computation
Paper i proceeding, 2001

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Larsson

Jan Lundgren

Clas Rydergren

Equilibrium Problems: Nonsmooth Optimization and Variational Inequality Models

129-159
978-1-4020-0161-1 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-4020-0161-1

Mer information

Skapat

2017-10-07