A new merit function and an SQP method for non-strictly monotone variational inequalities
Paper i proceeding, 2000

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Nonlinear Optimization and Related Topics

257-276
978-0-7923-6109-1 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-0-7923-6109-1

Mer information

Skapat

2017-10-07