An algorithm for the combined distribution and assignment model
Paper i proceeding, 1998

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Jan Lundgren

Transportation Networks: Recent Methodological Advances

239-253
978-0080430522 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-0080430522

Mer information

Skapat

2017-10-07