A subgradient method for contact structural optimization
Paper i proceeding, 1997

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Joakim Petersson

Complementarity and Variational Problems - State of the Art

295-314
9780898713916 (ISBN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

9780898713916

Mer information

Skapat

2017-10-08