On side constrained models of traffic equilibria
Paper i proceeding, 1995

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Variational Inequalities and Network Equilibrium Problems

169-178

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780306450075

Mer information

Skapat

2017-10-07