Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Susanna Radovic

Göteborgs universitet

Petra Andersson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

idrottsforum.org

1652-7224 (ISSN)

Ämneskategorier

Filosofi

Mer information

Skapat

2017-10-07