Domain decomposition finite element/finite difference approach for the Maxwell's system in time domain
Preprint, 2011

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:18

Mer information

Skapat

2017-10-06