Nanotechnological enhancement in beta-phase crystals formation in PVDF fibres
Poster (konferens), 2011

crystallinity

carbon nanotubes

Nanocomposites

Författare

Anja Lund

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Cornelia Gustafsson

Hans Bertilsson

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm

117-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07