Surface Charge Decay of Corona Charged HTV Silicone Rubber Samples due to Bulk Conduction
Paper i proceeding, 2011

Författare

Sarath Kumara

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

22nd Nordic Insulation Symposium (NORDIS 11), June 13-15, Tampere, Finland

75-78
978-952-15-2562-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-952-15-2562-9

Mer information

Skapat

2017-10-06