Kolväten i luft vid bensinstationer
Licentiatavhandling, 1989

Kolväten i luft vid bensinstationer har undersökts med hjälp av gaskromatografiska analyssystem. I flertalet prover identifierades 20-30 lätta kolväten. Särskilt intresse ägnades åt det cancerogena kolvätet bensen samt åt alkenerna. Mätningar vid stationer med återföringssystem visade att en bilist som tankar på ett riktigt sätt endast inandas ungefär en hundradel av den mängd kolväten som tankning vid en konventionell station ger. Utsläppet av bensinångor till luft vid tankning minskar effektivt i motsvarande grad.

bensinångor

bensinmackar

exposition

kolväten

bensen

tankning

alkener

KC, Kemihuset

Författare

Pia M Berglund

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Annan naturresursteknik

ISBN

91-7032-415-8

KC, Kemihuset

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11