Reinforcement in tailor-made concrete structures
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

David Fall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Nordic Concrete Research

0800-6377 (ISSN)

175-178
978-82-8208-025-5 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Husbyggnad

ISBN

978-82-8208-025-5

Mer information

Skapat

2017-10-07