Modular Generic Programming with Extensible Superclasses
Paper i proceeding, 2006

Författare

Martin Sulzmann

Meng Wang

Chalmers, Data- och informationsteknik

Proceedings of the ACM SIGPLAN Workshop on Generic Programming

55--65-
1-59593-492-8 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

ISBN

1-59593-492-8

Mer information

Skapat

2017-10-07