Combining Syntactic and Semantic Bidirectionalization
Paper i proceeding, 2010

Författare

Janis Voigtlander

Zhenjiang Hu

Kazutaka Matsuda

Meng Wang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

ICFP '10 Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN international conference on Functional programming


978-1-60558-794-3 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

ISBN

978-1-60558-794-3

Mer information

Skapat

2017-10-06