Type−directed weaving of aspects for polymorphically typed functional languages
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

kung chen

Shu−Chun Weng

Meng Wang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Siau−Cheng Khoo

Chung−Hsin Chen

Science of Computer Programming

0167-6423 (ISSN)

Vol. 75 11 1048--1076-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

DOI

10.1016/j.scico.2010.04.001

Mer information

Skapat

2017-10-06