Investigation of the high temperature oxidation behaviour of the austenitic stainless steel Sanicro 25
Licentiatavhandling, 2011

Luftbryggan
Opponent: Mats Lundberg

Författare

Luciana Intiso

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Luftbryggan

Opponent: Mats Lundberg

Mer information

Skapat

2017-10-06