Design of Band-Pass Filter Using Gap Waveguide Technology
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ashraf Uz Zaman

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Astrid Algaba Brazalez

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Millimetre Wave Days, 23-25 May 2011, Espoo Finland (6th ESA Workshop on Millimetre-Wave Technology and Applications and 4th Global Symposium on Millimeter Waves)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik