Micromachined ridge gap waveguide for sub millimeter and millimeter wave applications
Paper i proceeding, 2011

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Vessen Vassilev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

S. Haasl

Per Lundgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

MME 2011: 22nd Micromechanics and Micro Systems Europe Workshop, June 19-22, 2011, Toensberg, Norway

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07