Kring 2000
Kapitel i bok, 2011

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Arkitekturteoriernas historia

453-481
978-91-540-6041-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Teknikhistoria

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-540-6041-2

Mer information

Skapat

2017-10-08