Personcentrerad miljö
Kapitel i bok, 2010

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad