Minnessvårigheter och förvirringstillstånd
Kapitel i bok, 2010

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13