Barns rätt till staden - om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

I en samlingsvolym berättar arkitekturpedagoger från Göteborg om olika sätt att arbeta med arkitektur och kommunikation med barn. Boken hävdar att arkitekturpedagogik är ett demokratiskt verktyg för barnens framtida samhällsengagemang.

pedagogik

arkitektur

planering

kommunikation

barn

arkitekturpedagogik

demokrati

Redaktör

Mie Svennberg

Mania Teimouri

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

ISBN

978-91-86197-71-1