Arbetsmiljö och säkerhet i den europeiska transportsektorn
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

SAN Nytt - Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart

Vol. 35 2 4-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07