Riskbedömning – till nytta för vem?
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

SAN Nytt - Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart

Vol. 34 4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07