Places, social relations and activities in every day lives of older adults with psychiatric disabilities: an interview study.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Monica Nordström

Göteborgs universitet

Anna Dunér

Göteborgs universitet

Elisabeth Olin

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

International psychogeriatrics

Vol. 21 2 401-412

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10