Hur mycket kemikalier tål världen?
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljövetenskap