Developing and implementing corporate core values in a consultancy company
Paper i proceeding, 2011

Författare

SOFIA HELTE

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Annie Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Johan Lindow

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Patrik Nihlmark

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Linus Rosenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Aahlborg 2011

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06