Fostering sustainable technologies – A framework for analysing the governance of innovation systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Måns Nilsson

Annika Rickne

Göteborgs universitet

Thomas Magnusson

Science and Public Policy

Vol. 38 403-415

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv