Building regional strength in global competition - Collaborative patterns for life-science firms in Western Sweden
Kapitel i bok, 2012

Författare

Jens Laage-Hellman

Annika Rickne

Göteborgs universitet

Emelie Stenborg

INNOVATION GOVERNANCE AN OPEN ECONOMY - Shaping regional nodes in a globalized world


978-0-415-50493-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-0-415-50493-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13