Do regional collaborations matter in biomedicine? The case of Western Sweden
Rapport, 2008

Författare

Jens Laage-Hellman

Annika Rickne

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10