Fabrication of poly- and single-crystalline platinum nanostructures using hole-mask colloidal lithography, electrodeposition and annealing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Björn Wickman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hans Fredriksson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Stefan Gustafsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

SuMo Biomaterials

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Nanotechnology

0957-4484 (ISSN) 1361-6528 (eISSN)

Vol. 22 34 345302-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1088/0957-4484/22/34/345302

Mer information

Skapat

2017-10-07