Solar cell model system: TiO2 films with PbS quantum dots
Poster (konferens), 2008

Författare

Viktoria Gusak

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Carl Hägglund

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

International Nano Student Conference (INASCON), Aarhus, Denmark, September 27-30, 2008

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07