One Tonne Life Slutrapport
Rapport, 2011

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Anna E Björk

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07