Mass transport effects in CO adsorption and continuous CO electrooxidation over regular arrays of Pt nanostructures on planar glassy carbon supports
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

H Schwechten

M Heinen

Yvonne E. Seidel

Z Jusys

Björn Wickman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Rolf Jürgen Behm

Journal of Electroanalytical Chemistry

0022-0728 (ISSN)

Vol. 662 1 157-168

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1016/j.jelechem.2011.05.021

Mer information

Skapat

2017-10-07