Integrated Design for Sustainable Architecture
Kapitel i bok, 2011

Författare

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Teaching a New Environmental Culture. The Environment as a Question of Architectural Education/Voyatzaki Maria/EAAE Transactions of Architectural Education no 53


978-2-930301-51-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-2-930301-51-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13