"Make my baby" - The DNA spiral further twisted
Kapitel i bok, 2011

web art

Författare

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Second Nature, Rolf Hughes & Jenny Sundén eds. Stockholm: Axl Books

262-
978-91-978598-8-2 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Konstvetenskap

ISBN

978-91-978598-8-2

Mer information

Skapat

2017-10-06