Adverbial eller adledd? En sammenligning av beskrivelsene av adverbial supplementive clauses I CGEL og frie predikativer I SAG og NRG
Kapitel i bok, 2000

Författare

Lene Nordrum

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-10