A Review of Introducing Arguments - Linda Pylkkänen
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Syntax

Typology

Argument structure

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Linguistics and the Human Sciences

1743-1662 (ISSN)

Vol. 2008 4:2 215-218

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

DOI

10.1558/lhs.v4i2.215

Mer information

Skapat

2017-10-07