Strategizing Through Networking in Interplay with Aspired Positions
Paper i proceeding, 2011

strategy

NTBFs

goal

network

Författare

Lise Aaboen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. ECIE, 15-16 September 2011, Aberdeen, UK.

1-8

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-1-908272-15-7

Mer information

Skapat

2017-10-07